Създай повече

споделени моменти

Условия за ползване

Дата на последна актуализация: 15 октомври 2008 г.

1. Като използвате този сайт, вие се съгласявате с настоящите условия за ползване.

Достъпът до и използването на сайта от ваша страна се подчинява на настоящите условия за ползване и всички приложими закони и разпоредби. Като осъществявате достъп до и използвате сайта, вие приемате тези условия за ползване без ограничения и резерви и потвърждавате, че всякакви други споразумения между вас и The Coca-Cola Company в тази връзка се заменят от настоящите условия. Ако не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване без ограничения и резерви, ви молим да напуснете сайта.

2. Собственост над съдържанието.

Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не само целият текст и всички изображения („съдържанието“), са собственост и защитени с авторски права на The Coca-Cola Company или други лица, като всички права са запазени, освен ако не е посочено друго. Всяко съдържание, представляващо търговска марка, лого или марка за услуги, се явява също регистрирана или нерегистрирана търговска марка на The Coca-Cola Company или други лица. Строго се забранява използването от ваша страна на каквото и да е съдържание по начин, различен от предвидения в тези условия за ползване, без писмено разрешение от собственика на съдържанието. Уведомяваме ви също, че The Coca-Cola Company настойчиво ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата сила на закона, включително чрез търсене на наказателно преследване.

3. Използване на сайта от ваша страна.

The Coca-Cola Company ви дава разрешение да използвате сайта както следва:

4. Защита на личната информация

Всички лични данни (например вашето име, адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща), които изпращате на сайта по електронна поща или по друг начин, ще се използват от The Coca-Cola Company в съответствие с политиката за защита на личната информация. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на сайта, например въпроси, коментари, предложения и пр., ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

5. Предупреждение за липса на гаранции

ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЯНА И ВИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ТАКОВА, КАКВОТО Е, БЕЗ НИКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, В ТОВА ЧИСЛО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ, ЗА ТЪРГОВСКА ИЛИ ДРУГА КОНКРЕТНА ЦЕЛ ИЛИ ЗА ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ. Имайте предвид, че е възможно някои законодателства да не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, поради което някои от изложените по-горе ограничения могат да не се отнасят за вас. Без да се ограничава горното, The Coca-Cola Company не гарантира и не се ангажира, че използването на каквото и да е съдържание от ваша страна няма да е в нарушение на правата на трети лица и че съдържанието ще бъде точно, пълно или актуално. Полагаме всички разумни усилия, за да представяме на сайта точна и актуална информация. Coca-Cola обаче не дава гаранции и не поема ангажименти по отношение на точността, верността и надеждността на съдържащата се в сайта информация. Следователно Coca-Cola не поема отговорност за никакви пропуски и грешки (в това число, без ограничение, типографски и технически грешки) в съдържанието на сайта. Информацията на сайта подлежи на промяна без известие.

Освен това, във връзка с всякакви дискусии, системи за разговори (chats), публикации, пренасяни данни, форуми (bulletin boards) и пр., които могат да бъдат поместени на сайта, The Coca-Cola Company не поема никаква отговорност, произтичаща от разположени на тези места в сайта материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, оклеветяващо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или сквернословно съдържание и каквито и да са материали, които биха могли да съставляват или насърчават поведение, което би било сметнато за престъпление, би довело до подвеждане под гражданска отговорност или би било в нарушение на какъвто и да е закон.

6. Отричане на отговорност

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е НА ВАШ РИСК. НИТО THE COCA-COLA COMPANY, НИТО НЕЙНИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА, СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ДИРЕКТОРИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА САЙТА, НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО ДРУГ НАЧИН С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОСНОВАНИЕТО Е ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ОБЕКТИВНА ОТГОВОРНОСТ И ПР., ДОРИ АКО Е ИМАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. Имайте предвид, че е възможно някои законодателства да не позволяват изключването на определени щети, поради което някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят за вас.

7. Връзки към сайтове на трети лица

Сайтът може да съдържа връзки към други сайтове, притежавани или управлявани от лица, различни от The Coca-Cola Company. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. The Coca-Cola Company не контролира и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Без да се ограничава гореизложеното, The Coca-Cola Company изрично отрича всякаква отговорност в случай че тези сайтове:

Освен това The Coca-Cola Company не е изразила одобрението си относно съдържанието на тези сайтове и предлаганите в тях продукти и услуги. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този сайт, правите това на свой собствен риск и без разрешение от The Coca-Cola Company.

8. Контрол на износа

Софтуерът и останалите материали от този сайт могат да подлежат на контрол на износа според законите на Съединените американски щати. Законите на Съединените американски щати за контрол на износа забраняват износа на определени технически данни и софтуер към някои територии. Софтуер от този сайт не може да се изтегля или изнася:

The Coca-Cola Company не дава разрешение за изтегляне или износ на такъв софтуер или технически данни от този сайт към която и да е юрисдикция, забранена от законите на Съединените американски щати относно износа.

9. Предупреждения от езиково естество във връзка с твърденията относно бъдещето

Този сайт може да съдържа твърдения, прогнози или предвиждания, съставляващи „твърденията относно бъдещето“ съгласно определението във федералните закони на САЩ относно ценните книжа. По принцип думите „смятам“, „очаквам“, „възнамерявам“, „прогнозирам“, „предчувствам”, „предвиждам“, „ще“ и подобни изрази обозначават твърдения относно бъдещето, които в общия случай не са с историческо естество. Твърденията относно бъдещето следва да се разглеждат при отчитане на определени рискове и елементи на несигурност, въз основа на които реалните резултати биха могли съществено да се различават от историческия опит на The Coca-Cola Company и настоящите ни очаквания и прогнози. Тези рискове включват, но не се ограничават до невъзможност да финансираме планове за разширяване, програми за обратно изкупуване на акции и цялостната обичайна дейност; промени в средата на бизнеса с безалкохолни напитки, включително действия на конкуренти и промени в предпочитанията на потребителите; регулаторни и правни промени; колебания в цените и предлагането на суровини; колебания в лихвените проценти и валутните курсове; промени в икономическите и политическите условия; способността ни да проникваме на развиващите се и възникващите пазари; ефективността на нашите рекламни и маркетингови програми; несигурност във връзка със съдебни дела; неблагоприятни метеорологични условия; други рискове, разгледани в документите, подавани от нашето дружество на Комисията по ценните книжа и борсите („SEC“), включително нашия годишен отчет по формуляр 10-K, като въпросните подадени документи могат да бъдат получени от SEC. Следва да не се уповавате прекомерно на твърденията относно бъдещето, тъй като те представят гледище само към датата, на която са направени. The Coca-Cola Company не поема задължение публично да актуализира или преработва каквито и да са твърдения относно бъдещето.

10. Актуализации на условията

The Coca-Cola Company може по всяко време и без предизвестие да преработва тези условия за ползване чрез актуализиране на настоящата публикация. Тези преработени версии са задължителни за вас, поради което се препоръчва периодично да посещавате настоящата страница, за да преглеждате актуалните условия за ползване.

11. Закони и юрисдикция

Тези условия за ползване и използването на сайта от ваша страна са подчинени на законите на щата Джорджия, САЩ, независимо от избора му на правни разпоредби. Съдилищата с обща компетентност, разположени в окръг Фултън, Джорджия, САЩ, имат изключителна юрисдикция над всички спорове, които произтичат от, са свързани с или се отнасят до тези условия за ползване и/или сайта или при които тези условия за ползване и/или сайтът са съществено обстоятелство.

©2017 The Coca-Cola Company.

нагоре

x
Как използваме бисквитки?
Използваме бисквитки, за да подобрим работата Ви с нашия сайт. Продължавайки и използвайки този сайт, включително и само началната страница, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки. Ако желаете да блокирате бисквитките, моля, прочетете нашата Политика за употреба на бисквитки и/или използвайте опциите по-долу. Моля, имайте предвид, че части от този сайт може да не функционират правилно, в случай че блокирате всички бисквитки.
Виж повече